Przed wizytą

Przed wizytą

Zalecenia dla Pacjentów przygotowujących się do pierwszej wizyty u specjalisty TCM

Przed wizytą pacjent zobowiązany jest dostarczyć do Centrum diagnozę wystawioną przez lekarza medycyny konwencjonalnej, wszelkie posiadane wyniki badań oraz wypełnioną ankietę o stanie zdrowia (ankietę można pobrać przez kliknięcie na link znajdujący się na dole strony). Dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej (skany) lub dostarczyć osobiście.

Na podstawie dostarczonej przez pacjenta dokumentacji medycznej oraz ankiety, specjalista TCM dokonuje w trakcie wizyty konsultacji wg zasad tradycyjnej medycyny chińskiej.

Ważnymi elementami konsultacji są:

  • badanie pulsu,
  • oględziny języka

Przed pierwszą wizytą konsultacyjną naszym pacjentom zalecamy:

  • nie jeść 1 godz. przed wizytą (jeśli wizyta jest rano, należy zjeść lekkie śniadanie),
  • nie pić kawy, nie palić papierosów i nie myć języka 1 godz. przed wizytą.

Ankieta dotycząca stanu zdrowia pacjenta + oświadczenia