Przed wizytą

Przed wizytą u specjalisty TCM

Zalecenia dla Pacjentów przygotowujących się do pierwszej wizyty u specjalisty TCM

Przed wizytą pacjent zobowiązany jest dostarczyć do Centrum wszelkie posiadane wyniki badań oraz wypełnioną ankietę o stanie zdrowia (ankietę można wypełnić na miejscu lub pobrać przez kliknięcie na link znajdujący się na dole strony). Dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej (skany) lub dostarczyć osobiście. Na podstawie dostarczonej przez pacjenta dokumentacji medycznej, ankiety oraz wywiadu specjalista TCM ustala indywidualny program leczenia wg zasad tradycyjnej medycyny chińskiej. Podczas konsultacji ważnymi elementami są:

  • badanie pulsu,
  • oględziny języka

Przed pierwszą wizytą konsultacyjną naszym pacjentom zalecamy:

  • nie jeść 1 godz. przed wizytą (jeśli wizyta jest rano, należy zjeść lekkie śniadanie),
  • nie pić kawy, nie palić papierosów i nie myć języka 1 godz. przed wizytą.

Podczas wizyt zalecamy ubrać luźne, wygodne ciuchy.

Ankieta dotycząca stanu zdrowia pacjenta + oświadczenia