WSPÓŁPRACUJEMY Z KRAJOWYM FUNDUSZEM SZKOLENIOWYM

WSPÓŁPRACUJEMY Z KRAJOWYM FUNDUSZEM SZKOLENIOWYM

Podnieś kompetencje swoich pracowników – skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

Dla kogo przeznaczone są dofinansowania z KFS?

Dofinansowania  przeznaczone są dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę. 

 

  • Dofinansowanie można przeznaczyć na:
    opłacenie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników 

 

  1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,
  3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

 

Gdzie znaleźć informacje o KFS?

  1. Szczegółowe informacje o KFS
  2. Szczegółowych informacji na temat wydatkowania KFS w powiatach udzielają poszczególne powiatowe urzędy pracy. Kliknij, aby przejść do informacji adresowych urzędów pracy