Centrum Fizjoterapii i Masażu

Tensomiografia (TMG) jest zaawansowaną metodą diagnostyczną pozwalającą na precyzyjną ocenę narządu ruchu. Metoda ta doskonale koresponduje ze światowym trendem medycyny opartej na faktach (EBM). Tensomiografia na świecie cieszy się dużym powodzeniem i jest wykorzystywana przez naukowców, fizjoterapeutów, trenerów przygotowania motorycznego i trenerów personalnych. Celem osób używających TMG w swojej pracy jest stworzenie swoim podopiecznym optymalnych warunków do osiągnięcia celów zarówno w sporcie jak i w rehabilitacji. W Polsce badanie to nadal jest usługą unikatową i dopiero zyskuje uznanie naukowców.

W skład zestawu TMG wchodzą:

Przebieg badania:

Badanie TMG jest krótkie i nie wymaga zaangażowania osoby badanej. Ponadto jest całkowicie bezbolesne i nie powoduje żadnych uszkodzeń tkanki mięśniowej ze względu na wykorzystanie znikomych dawek prądu elektrycznego (<12V). W praktyce oznacza to, że badanie może zostać wykonane u każdego niezależnie od wieku i stanu. Dlatego TMG nadaje się do monitorowania nawet najcięższych przypadków i to tuż po urazie bądź kontuzji. Badanie rozpoczyna się od umieszczenia elektrod na ciele osoby badanej. Elektrody przekazują impuls elektryczny wytworzony przez elektrostymulator w celu wytworzenia skurczu mięśnia. Parametry uzyskanego skurczu są rejestrowane przez niezwykle wrażliwy na odkształcenie miernik optyczny. W kolejnym kroku uzyskane w trakcie badania informacje na temat stanu funkcjonalnego mięśnia są rejestrowane, przetwarzane na konkretne wartości liczbowe i porównywane z referencyjną bazą danych przez oprogramowanie TMG-S2. Na koniec generowany jest raport dotyczący aktualnego stanu funkcjonalnego bądź zawodnika, który stanowi podstawę do podejmowania decyzji przez trenerów lub fizjoterapeutów. Dużym atutem TMG jest jego kompaktowość. Sprzęt niezbędny do wykonywania pomiarów ma niewielkie rozmiary i jest przenośny, co pozwala na wykonywanie badań praktycznie w dowolnym miejscu.

Korzyści płynące z wykorzystania TMG

Analiza z wykorzystaniem tej technologii pozwala na określenie grup mięśniowych wymagających poprawy ich parametrów (szybkości, siły, elastyczności) lub wymagających regeneracji i odroczenia decyzji o powrocie do czynności dnia codziennego lub aktywności sportowej. Zabezpiecza to zawodnika lub pacjenta przed kolejnymi kontuzjami i pozwala polepszyć ich wyniki w gabinecie fizjoterapeutycznym na sali treningowej bądź na boisku. W przypadku sportów zespołowych trafne decyzje podejmowane na bazie TMG z pewnością przełożą się także na poziom całego zespołu. Należy pamiętać, że tylko stałe monitorowanie parametrów mięśniowych pozwala reagować wcześnie, wprowadzać zmiany w planie rehabilitacji lub planie treningowym i efektywnie zarządzać ryzykiem dalszych, poważnych urazów. TMG dostarcza raporty zawierające detaliczne dane, które mogą być wykorzystane do:

Ze względu na krótki czas trwania badania możliwa jest szybka analiza wszystkich grup mięśniowych osoby badanej, porównanie stron ciała oraz grup mięśni współpracujących. Po analizie istnieje możliwość wygenerowania indywidualnego raportu i wręczenia go pacjentowi. Jest on cennym źródłem wiedzy na temat narządu ruchu pacjenta, dodatkowo może stanowić punkt odniesienia w przypadku ponownych badań w przyszłości. W przypadku sportowców raporty indywidualne mogą być zbierane i porównywane z poprzednimi wynikami jak i z innymi zawodnikami w celu wyboru optymalnego składu zespołu.

W odpowiedzi na impuls elektryczny generowany przez TMG tkanka mięśniowa reaguje skurczem. Skurcz ten ma kilka cech charakterystycznych, które są mierzalne (wykres 1). Wynik uzyskany przez osobę badaną jest wyświetlany w formie linii (tabela 1) następnie analizowany i porównywany z bazą referencyjną, czyli danymi zaimplementowanymi wcześniej przez producenta. Każdy parametr jest opisany liczbowo. Ewentualne zmiany parametrów wskazują na nieoptymalne funkcjonowanie mięśni, co przekłada się na poziom aktywności i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem kontuzji.

Współpraca

Misją Integracyjnego Centrum Leczenia Bólu (ICLB) jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju nowoczesnych form diagnostyki i terapii narządu ruchu. Poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej z zakresu fizjoterapii oraz promocji zdrowego stylu życia zespół ICLB stara się dostarczyć swoim klientom usług najwyższej jakości bazujących na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Poprzez całą współpracę nasi klienci zyskują coś więcej niż tylko diagnostykę i terapię. Zyskują pewność i bezpieczeństwo, za którym stoi praktyka i technologia. Nasza oferta skierowana jest zarówno do zawodników indywidualnych, klubów sportowych, osób aktywnych sportowo bez względu na rodzaj aktywności i poziom zaawansowania, osób po różnego typu urazach mające problemy z poruszaniem się bądź dolegliwości bólowe.

Jak to jest zorganizowane?

Dla zawodników indywidualnych, osób trenujących amatorsko bądź pacjentów chcących monitorować stan swojego narządu ruchu koszt pojedynczego badania wynosi 100 zł. Badania te wykonywane są w gabinecie fizjoterapii przy ul. Bujaka 15 w Krakowie. Oczywiście zaraz po diagnostyce możliwe jest dobranie optymalnego postępowania terapeutycznego bazującego na informacjach uzyskanych z analizy TMG. Dla klubów lub drużyn sportowych (min. 5 osób), które są zainteresowane monitorowanie stanu poszczególnych zawodników lub całego zespołu koszt pojedynczego badania wynosi 80 zł. W przypadku chęci skorzystania z oferty drużynowej to klient wybiera gdzie mają odbyć się badania. Do dyspozycji są dwie opcje: badania mogą odbyć się w siedzibie klubu bądź w gabinecie ICLB. Najbardziej efektywnym sposobem monitorowania postępów treningowych i prewencji urazów jest regularne monitorowanie stanu narządu ruchu. Dlatego też pierwsze badanie, pomimo tego, że dostarcza bogatej wiedzy na ten temat, można uznać za wstęp do dłuższej współpracy. Regularnie prowadzone badania TMG pozwolą określić wyniki prowadzonej rehabilitacji pacjenta, postępy zawodnika bądź całej drużyny w danym sezonie, podjąć odpowiednie decyzje trenerskie i odnieść sukces.

Przejdź na górę